மதுரை மாவட்ட கலை, இலக்கிய அணி தலைவர் நியமனம்

மதுரை மாவட்ட கலை, இலக்கிய அணியின்தலைவராக திரு அசோக் ராஜ் அவர்கள் நியமனம்

காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் மதுரை மாவட்ட கலை, இலக்கிய அணியின் தலைவராக கவிபாரதி திரு இரா அசோக்ராஜ் (97151 33462) அவர்கள் நியமனம் செய்யப்படுகிறார்கள்.

அவருக்கு, காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் சேர்ந்த அனைத்து நிர்வாகிகளும், தொண்டர்களும் முழு ஆதரவை நல்கி, கட்சியை வலுப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *