கட்சி அமைப்புகளில் கூட்டணி அரசியல் ஏன் தேவை காமராஜர் மக்கள் கட்சி பொதுக் குழுவில் ஆட்சி மன்ற குழு துணை தலைவர் திருமதி.வாசுகி சீனிவாசகம் பேச்சு.


மதுரையில் 16 7 2023 அன்று நடைபெற்ற காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பொதுக் குழுவில் கட்சியின் ஆட்சி மன்ற குழு துணை தலைவர் திருமதி வாசு சீனிவாசகம் அவர்கள் கூட்டணி அரசியல் தேவைக்கான காரணம் பற்றியும் நாட்டின் வளர்ச்சி பற்றியும் பேச்சு.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *