காமராஜர் ஆட்சி சாதனை மலர் விழா அழைப்பாளர்கள் விருந்தினர்கள் கட்சி தொண்டர்கள் மத்தியில் தலைவர் தமிழருவி மணியன்

மதுரையில் 16/7/2023 அன்று நடைபெற்ற காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு மற்றும் காமராஜர் பொற்கால ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழாவில் அழைப்பாளர்கள் விருந்தினர்கள் கட்சி தொண்டர்கள் மத்தியில் தலைவர் தமிழருவி மணியன்.

இடம் : மலர் வெளியீட்டு விழா முகவாயில், திருநகர் மதுரை.

காமராஜர் ஆட்சி சாதனை மலர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *