காமராஜர் பொற்கால ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழாவில் தலைவர் தமிழருவி மணியன் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு

மதுரையில் 16/7/2023 அன்று நடைபெற்ற காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் பொதுக்குழு மற்றும் காமராஜர் பொற்கால ஆட்சி சாதனை மலர் வெளியீட்டு விழாவிற்கு அரசியல் தலைவர்கள், தொண்டர்கள் கலந்து கொண்டனர். காமராஜர் மக்கள் கட்சியின் நிர்வாகிகள் மற்றும் மாவட்டச் செயலாளர்கள், மாநில அணி தலைவர்கள், தொண்டர்கள் முன்னிலையில் பத்திரிகையாளர்கள் சந்திப்பு நடைபெற்றது.

இடம் : மலர் வெளியீட்டு விழா முகவாயில், திருநகர் மதுரை.

காமராஜர் ஆட்சி சாதனை மலர்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *